คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program

วิดีโอประชาสัมพันธ์หลักสูตร SCGI Master program
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://scgi.gistda.or.th/

 

 

th