คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร SCGI Master Program และ

การแลกเปลี่ยนบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น นครอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

GI NEW2018-29-01

th