คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (รุ่นที่ ๒)  วันจันทร์ที่ ๑๗  ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๕๐๘ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสนใจในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มากขึ้นและรู้จักการนำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการรายได้และการจัดเก็บภาษีในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่—>

และสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายดาวุฒิ กาลาเอส เบอร์มือถือ ๐๙๐ ๙๘๖ ๖๓๐๓ IDLine : dawood_kalaes อีเมล์ Dawut@buu.ac.th

 

แผนที่ภาษี รุ่น 2

 

th