คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

จิสด้าเปิดสายด่วน “เกาะติดปาบึก” เพื่อไว้บริการข้อมูลและรับเรื่องจากหน่วยงาน/ ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

49001724_10156641991816265_5759257101884981248_o

th