คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และได้นำอากาศยานไร้คนขับทั้งแบบ Multirotor และแบบ Fixedwing มาตั้งแสดงภายในงาน โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าชมภายในงานเป็นอย่างมาก

01

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

th