คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจากอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

Burapha_resize

ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจาอากาศยานไร้คนขับ (UAV รุ่น MPAX8) ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

th