นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งประเพณีเขามุกและเดินย้อนรอยประวัติศาสตร์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยบูรพา