การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกจากข้อมูลดาวเทียม จังหวัดระยอง

13183738_10201836312224831_2113878293_n