การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 สิงหาคม 2559

14054846_10202168941700360_664626548_n