การนำเสนอปากเปล่าวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 20 สิงหาคม 2559

14080966_10202184787096485_1397828801_n