คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำการสำรวจช้างป่าโดยพัฒนาระบบลาดตะเวนอัจฉริยะด้วยกลุ่มโดรน (i-Patrol Drone Swarm)

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำการสำรวจช้างป่าโดยพัฒนาระบบลาดตะเวนอัจฉริยะด้วยกลุ่มโดรน(i-Patrol Drone Swarm) ที่มีกล้อง Zoom และ TIR พร้อมระบบ Data Center และระบบ GIS บริเวณพื้นที่เกษตรอ่างเก็บน้ำประแสร์ ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง การสำรวจมีขึ้นทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ซึ่งระบบลาดตระเวนนี้ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจและกำลังคน ให้มีทักษะขึ้นสูงเพื่อช่วยการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานใดที่สนใจการสำรวจพื้นที่โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจ สามารถติดต่อได้ที่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา โทร (๐๓๘) ๑๐๒ ๓๒๘