(ไทย) คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองชนมพรรษา 83 พรรษา

Sorry, this entry is only available in Thai.