คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นหานักท่องเที่ยวสูญหาย โดยใช้ Drone Thermal ลาดตระเวนและทำแผนที่รายละเอียดสูง

เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นหานักท่องเที่ยวสูญหาย โดยใช้ Drone Thermal ลาดตระเวนและทำแผนที่รายละเอียดสูงเพื่อช่วยเป็นข้อมูลในสถานการณ์เผชิญเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ขณะนี้ยังไม่พบนักท่องเที่ยว และยังคงทำการค้นหาอยู่ รายละเอียดคืบหน้าจะรายงานต่อไป

***หน่วยงานใดที่สนใจการสำรวจพื้นที่โดยเทคโนโลยีหุ่นยนต์สำรวจ สามารถติดต่อได้ที่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ม.บูรพา โทร (๐๓๘) ๑๐๒ ๓๒๘