คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับโอกาสร่วมงานกับเมืองพัทยา ขับเคลื่อนแผน “นีโอพัทยา” ในโครงการที่ ๔ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับโอกาสร่วมงานกับเมืองพัทยา ขับเคลื่อนแผน “นีโอพัทยา” ในโครงการที่ ๔ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยา ระยะเวลา ๕ ปี โดยมีเป้าหมาย นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการและให้บริการประชาชนและพัฒนาไปสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อทำให้เมืองพัทยาเป็นมหานครระดับโลกที่มีความน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุนอย่างยั่งยืน

**อ่านเพิ่มเติมได้ที่https://www.thansettakij.com/content/business/454618