คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ   Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง