พิธีไหว้ครู และแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่า และนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทุกระดับ ร่วมประกอบพิธีไหว้ครู และแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ห้อง Qs2-101

 

Waikru2017