วันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2558

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2558 ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงได้จัดงานทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่คณะและ บุคลากร ห้องQS2 508 ชั้น5 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS2)  เวลา 9.30 น. โดยภายในงาน มีท่านอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร และบุคลากรจากคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีทำบุญ

img_6683img_6689img_6725 img_6708img_6697img_6784 img_6705img_6698img_6691    img_6690 img_6781img_6765  img_6759img_6769img_6772img_6754img_6749img_6806img_6804img_6815img_6747img_6681