วันภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS Day) ประจำปี พ.ศ.2559

12443797_1036115076410079_377287754_o

คณะ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS Day) ภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง QS2-101 และห้อง QS2-102 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. โดยกิจจกรรมภายในงานมีรายละเอียดดังนี้

  • แนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ
  • การ บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวันโดย ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี ดร.ณรงค์ พลีรักษ์ และอาจารย์วุฒิชัย แก้วแหวน สามารถดาวน์โหลดเอกสารบรรยายได้ ที่นี่  และดาวน์โหลดสารานุกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ที่นี่
  • นิทรรศการและเล่นเกมส์ตามบู้ทวิชาการต่างๆ
  • แข่งขันการตอบปัญหาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารนเทศศาสตร์

 

ดาวน์โหลดภาพกิจจกรรมภายในงานกดที่นี่

 

img_7173 img_7171 img_7170 img_7169 img_7167 img_7165 img_7163 img_7159 img_7158 img_7157  img_7155 img_7154 img_7153 img_7152 img_7151 img_7150 img_7149 img_7148 img_7147 img_7146 img_7144 img_7143 img_7142 img_7141 img_7140 img_7139 img_7138 img_7137 img_7135 img_7134 img_7132 img_7130 img_7128 img_7126 img_7123 img_7122 img_7121 img_7120 img_7119 img_7118 img_7117 img_7116 img_7115 img_7114 img_7113 img_7112 img_7111 img_7110 img_7108 img_7107 img_7106 img_7105 img_7102 img_7098 img_7095 img_7094 img_7093 img_7092 img_7087 img_7086 img_7085 img_7084 img_7082 img_7081 img_7052 img_7048 img_7047 img_7045 img_7043 img_7041 img_7040 img_7037 img_7025 img_7018 img_7015 img_7008 img_7004 img_6995 img_6980 img_6975 img_6972 img_6969 img_6965 img_6962 img_6961 img_6958 img_6956 img_6954 img_6951 img_6950 img_6948 img_6939 img_6930 img_6924 img_6911 img_6909 img_6908 img_6901 img_6900 img_6895 img_6893 img_6888