เครื่องแบบครุยวิทยฐานะ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

97325411_773445933189220_2256084434405031936_n

96853270_860950457746198_7584969904671948800_n

Degree82559_001