เปิดรับสมัครทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น มหาวิทยาลัยบูรพา และ สทอภ. เพื่อพัฒนาบุคลากรพร้อมใช้ของภาครัฐ (Full Scholarship)
•ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/mhesi-scholarship/
•กรอกใบสมัคร ส่งกลับมายังอีเมล chonthicha@gistda.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
•สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทรศัพท์ 083-5582705