แผนที่ภาพถ่ายเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จากอากาศยานไร้คนขับ วันที่ 28 สิงหาคม 2560

 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตรอาจารย์ประจำคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ทำการบันทึกภาพภาพเหตุการณ์น้ำท่วมจากมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ บริเวณ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

BypassNongmon_001

BypassNongmon2_001

 

Khaolam_001

 

 

   Khaolam2_001