โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการชุมชน ครั้งที่ ๔  โดยใช้ซอฟท์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source) ซึ่งเป็นฟรีซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรในระดับท้องถิ่นตลอดจนเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่->เอกสารโครงการ และ สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ ->ลิ๊งค์สมัคร