TCAS64 รอบ 2 “Quota” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564

 

 

รอบที่ 2  Quota

รับสมัคร                        1 มีนาคม -21 เมษายน 64

ประกาศผล                   29 เมษายน 64

สอบสัมภาษณ์              1-2 พฤษภาคม 64

ยืนยันสิทธิ์                    10-11 พฤษภาคม 64

ข้อมูลเพิ่มเติม http://geo.buu.ac.th/tcas/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

038-102 328 , 090 998 2741

https://www.facebook.com/GeoInformaticsBuraphaUniversity