TCAS64 รอบ 4 “รับตรงอิสระ” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4  รับตรงอิสระ

รับสมัคร                        3 -9 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                 11 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์              12 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  14 มิถุนายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม http://geo.buu.ac.th/tcas/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

038-102 328 , 090 998 2741

https://www.facebook.com/GeoInformaticsBuraphaUniversity