ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปั่นจักรยานเพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี...