ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2558 มีการถวายเทียนพรรษ ถวาย...

ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจากอากาศยานไร้คนขับ ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ภาพถ่ายมหาวิทยาลัยบูรพาจาอากาศยานไร้คนขับ (UAV รุ่น MPAX8) ถ่ายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน ณ วัดตาลล้อม ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เมื่อ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้จัดโครงการ บริการวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน&...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดแสดงนิทรรศการในงานบูรพาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มีการให้ความรู้เก...