ข่าวประชาสัมพันธ์

TCAS64 รอบ 4 “รับตรงอิสระ” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4  รับตรงอิสระ รับสมัคร                        3 -9 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์            ...

TCAS64 รอบ 2 “Quota” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาประจำปีการศึกษา 2564

    รอบที่ 2  Quota รับสมัคร                        1 มีนาคม -21 เมษายน 64 ประกาศผล                   29 เมษาย...

ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิชิตพร ผลเกิดดี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร WSEAS Transactions on Environment and Development

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ อ.พิชิตพร ผลเกิดดี สังกัด คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่ได้รับการตี...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS

รอบที่ 1  Portfolio รับสมัคร                        5-19  มกราคม 64 ประกาศผล                   29 มกราคม 64 สอบสัมภาษณ์ ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับโอกาสร่วมงานกับเมืองพัทยา ขับเคลื่อนแผน “นีโอพัทยา” ในโครงการที่ ๔ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแผนแม่บทดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศเมืองพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้รับโอกาสร่วมงานกับเมืองพัทยา ขับเคลื่อนแผน “นีโอพัทยา” ในโครงการที่ ๔ ซึ่งเป็นโครงก...

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อสอบโครงการวิจัย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Future Earth Thailand for Frontier Resarch

งานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ม.อ.วันที่19-20ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่ง...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่เทศบาล...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่า “ไอ้งาสั้น” พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นหานักท่องเที่ยวสูญหาย โดยใช้ Drone Thermal ลาดตระเวนและทำแผนที่รายละเอียดสูง

เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...