ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ   Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มอบ “ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนในการมอบทุน “ส่งเสริมการศ...

การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่องานสำรวจภูมิประเทศขั้นเบื้องต้น

ในวันที่ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมแและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาชนบทด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการลงพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ นำทีม นิสิตป.ตรี ป.โท และ Sta...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะล้าน

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์ เ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะเสม็ด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบ Geospatial Intelligence

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้...

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตร KIBO-STEAM เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยา...