ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่า “ไอ้งาสั้น” พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัท สตาร์ทอัพ ได้เข้าร่วม ปฏิบัติการล่าช้างป่...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการค้นหานักท่องเที่ยวสูญหาย โดยใช้ Drone Thermal ลาดตระเวนและทำแผนที่รายละเอียดสูง

เมื่อวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำการสำรวจช้างป่าโดยพัฒนาระบบลาดตะเวนอัจฉริยะด้วยกลุ่มโดรน (i-Patrol Drone Swarm)

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ   Smart Agricultural Robot Contest 2020 ชิงเงินรางวัลกว่า 2,000,000 ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มอบ “ทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร คณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้เป็นผู้แทนในการมอบทุน “ส่งเสริมการศ...

การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ

การอบรม GIS&Drone ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้หุ่นยนต์อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เพื่องานสำรวจภูมิประเทศขั้นเบื้องต้น

ในวันที่ วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมจามจุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลั...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมแและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ลงพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาชนบทด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการลงพื้นที่

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.ปัทมา พอดี รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ นำทีม นิสิตป.ตรี ป.โท และ Sta...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะล้าน

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์ เ...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะสีชัง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน...