ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จัดการประชุมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาเกาะเสม็ด

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดยดร.กฤษนัยน์...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้ในการอธิบายและคาดการณ์ด้วยเทคโนโลยีข้อมูลแบบ Geospatial Intelligence

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ คลอดหลักสูตร ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับปรากฎการณ์ของโลกและอวกาศเพื่อนำไปใช้...

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตร KIBO-STEAM เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ”

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยา...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS X Sharing EP.2 “การสำรวจและรังวัดใต้น้ำขั้นสูงด้วยระบบ Echo Sounder ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS...

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดทำแผนแม่บทดิจิทัลพัทยา โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทย...

โครงการ “ฝึกอบรมเทคนิคการสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมทางบกและแนวชายฝั่ง ด้วยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (Drone) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ”

วันที่ 21-22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ตำแหน่งคณบดี ได้จั...