คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

กิจกรรมการปลูกป่า และศึกษาดูงานแนวทางเศรษกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. ๒๕60  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ และคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า และศึกษาดูงานแนวทางเศรษกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9  เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม     ณ  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

IMAG1575 IMAG1573

00000072 00000039 _MG_0087 _MG_0083 _MG_0071 _MG_0058 _MG_0056 _MG_0047

th