คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

กิจกรรมค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก จาก 13 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคตะวันออก

th