คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา พ.ศ.2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นประธาน ซึ่งภายในพิธีมีผู้บริหารจากหน่วยงานและคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบูรพาให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าวIMG_2044 IMG_2047 IMG_2050 IMG_2060 IMG_2106

 

 

th