คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการรวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดโครงการ “รวมพลังจิตอาสารักมหาวิทยาลัยบูรพา” ซึ่งจัดให้ชาวมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา
โดยภายในโครงการนี้ ได้มีนิสิต คณาจารย์และบุคลากรจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดด้วย

IMG_1305 136262 136263 136264 136416 136417 136418 136419 136423 136424 136425 IMG_1217

th