คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จะจัดโครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ วัดเก่าโบราณ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

 

14-7-59 resize2000

th