คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

    เมื่อวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 งานกิจการนิสิต หน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโภชนาคาร กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา โดยส่งกิจกรรมเข้าร่วมประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ และมีกิจกรรมการจัดซุ้มร่วมกิจกรรมภายในงานตลอด 3 วัน มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ร่วมจัดในงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิต ส่งเสริมคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงาม และสร้างความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

 

24099469_1614025981966222_56628049_n 24138923_1614026015299552_1168212893_o 24098972_1614025985299555_1561747462_n 24116520_1579720058761968_1426408302_o24116431_1579719912095316_9572984_o  24116609_1579720222095285_1221805600_o 24139194_1579720055428635_655939979_o 24139801_1579719978761976_1925801360_o 24139824_1614026025299551_296180288_o 24167442_1614026018632885_1364954623_o 24167451_1614026021966218_769230268_o 24167500_1614026008632886_850926864_o 24167540_1579719918761982_521246175_o 24169725_1579719998761974_1105949772_o 24171733_1614025971966223_38081833_n

th