คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ลิ๊งค์——–> รับสมัครเพิ่มเติม

th