คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดกดที่ลิ๊งค์—->ประกาศผ่านการคัดเลือก-2559

th