คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกระดับบัณฑิต_001 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกระดับบัณฑิต_002

 

Announcing the list of qualifiers for graduate study. Faculty of Geoinformatics, Burapa university for the first semester of the academic year 2018, details are as attached.—>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา2561_001 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา2561_002

th