คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศให้ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศให้ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศให้ทุน-SCGI-61   และ–>ปฎิทินและคุณสมบัติ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ๊ง—> ใบสมัครทุน-SCGI-Master-Program

 

 

banner

เอกสารแนบ_ปฏิทินและคุณสมบัติ_001 เอกสารแนบ_ปฏิทินและคุณสมบัติ_002

th