คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนค่าตอบแทนบทความวิจัย/วิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนค่าตอบแทนบทความวิจัย/วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ—>ประกาศบทความวิจัย62

 

ประกาศบทความวิจัย62_001 ประกาศบทความวิจัย62_002

th