คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GIS OPEN HOUSE CAMP 2023

GIS OPEN HOUSE CAMP 2023

GIS OPEN HOUSE CAMP 2023

by
367 367 people viewed this event.
ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
“EEC Spatial Innovation”
กิจกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนนี้
( 21-22 เมษา 66 )
ให้นักเรียนที่มีความสนใจ
(30 คนที่ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียน)
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสำรวจโลก อวกาศ
และนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ
เรียนรู้ด้านการสำรวจเชิงพื้นที่
และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้จากสถานที่จริง
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้
ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต
ที่ดีและยั่งยืนในอนาคต

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโปรดส่งรายละเอียดไปที่ dawut@go.buu.ac.th

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

กำหนดการ

2023-04-21 @ 09:00 AM to
2023-04-22 @ 04:30 PM
 

สถานที่

แชร์ให้เพื่อน

th