คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก >> ข่าวสารกิจกรรม >> ปฏิทินกิจกรรม

GI : Research Summary Dashboard
สรุปภาพรวมโครงการวิจัย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566)

 

 

 

 

 

 

th