คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

GIS OPEN HOUSE CAMP 2023

🧭GIS OPEN HOUSE CAMP 🛰🗺‍🚀
ค่ายเยาวชนภูมิสารสนเทศ
“EEC Spatial Innovation”
กิจกรรมที่กำลังจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนนี้
( 21-22 เมษา 66 )
ให้นักเรียนที่มีความสนใจ
(30 คนที่ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียน)
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสำรวจโลก อวกาศ
และนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ
เรียนรู้ด้านการสำรวจเชิงพื้นที่
และนวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ได้ลงพื้นที่ภาคสนามเรียนรู้จากสถานที่จริง
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนำองค์ความรู้
ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่
เพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต
ที่ดีและยั่งยืนในอนาคต
ภาพภายในกิจกรรม GIS OPEN HOUSE CAMP 2023
th