คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Faculty of Geo-Informatics Burapha University.

อุปกรณ์และเครื่องมือ

หน้าแรก >> แนะนำหน่วยงาน >> อุปกรณ์และเครื่องมือ

ห้อง QS2-507 และห้อง QS2-508

Commercial Software

1. ArcGIS

2. ENVI

3. ERDAS

4. Ecognition

5. Trimble Business Center

Open Source Software

1. QGISS

2. SNAP ESA

อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนและวิจัย

1. Optical Level (TOPCON , NIKON Optical Level, GEOMASTER)

2. Theodolite (GEOLAND, TOPCON)

3. Total Station (NIKON)

4. Laser Range Finder

5. GNSS (Garmin)

6. ASD HandHeld 2: Hand-held VNIR Spectroradiometer

th